Uppgradera

logga   

 

Instruktörsutbildning

I Sverige finns mellan 700.000- 800.000 Hundar och ca 1,5 miljoner hundägare. Vad gäller kurser och utbildningar så får bara en minoritet plats på etablerade organisationers (SBK, SKK, SHB mfl) kurser. Vilket leder till att majoriteten av hundägarna får söka sig till privata sektorn. De etablerade organisationerna har även ett terminstänkande som leder till att de startar en kurs på våren och en på hösten däremellan ligger verksamheten nere.

Ladda ner vår kurskatalog yrkesutbildningar

Kurskatalog yrkesutbildning (160 kb) som pdf format läses med Adobe reader.

adobe reader kan laddas ner här.

Vill du jobba med hundar och dess ägare? Då kan det vara en början att gå vår instruktörsutbildning.

Målet med kursen: Att du på ett självständigt sätt skall kunna utbilda hundägare och hundar. antingen i grupp eller privat.

Kan man leva på att arbeta med hundar? Det låter som en dröm men den går faktiskt att förvekliga! Visst - det kräver arbete och initiativförmåga, men statistiken visar att 6 av 10 personer som gått yrkesutbildningar livnär sig i hundbranschen. (Iof inofficiell statistik)

Våra utbildningar bygger på en helhetsyn som omfattar både hund och människa. Vår utbildning utgår från modern etologi, metodik och inlärningspsykologi.

Ladda ner vår kurskatalog yrkesutbildningar

Kurskatalog yrkesutbildning (160 kb) som pdf format läses med Adobe reader.

adobe reader kan laddas ner här.

Fem punkter som vi ser som viktiga:

 • Hundkunskap: Vi anser att man som instruktör måste kunna mycket hund och analysera och tolka beteenden. Kunderna har många frågor som man ska kunna svara på. Man måste också kunna hänvisa till annan expertis.
 • Läsa hund: En viktig del är att kunna läsa hundar. Att jobba med många olika typer av hundar för att lära sig att förstå vad hunden/ekipaget behöver, mm. Vi arbetar därför mycket med många olika hundar av olika raser och mentalitet.
 • Lära hund och hundägare: En viktig del är att förstå och kunna inlärning och de olika modellernas fördelar och nackdelar samt konsekvensen av respektive modell. Man måste även kunna hjälpa ekipaget att bygga en bra relation, även hjälpa hundägaren att få ett bra och riktigt ledarskap.
 • Läsa kund: För att bli en bra instruktör måste man även vara en bra, tydlig pedagog. Det hjälps inte hur duktig man är på hundar om man inte kan förmedla sina kunskaper till kunderna. Vi lär oss därför om hur instruktörsmetodik fungerar. Vi har även mycket praktisk träning på detta område, där eleverna får träffa/hjälpa olika typer av hundar och hundförare för att träna.
 • Leda en kurs: Utan denna punkt fungerar ingen kurs bra. Vi arbetar mycket med att hantera grupper. Vi arbetar med gruppdynamik och ledarroller.

Anmälan

Anmälan är bindande och görs genom att skicka ett personligt brev/e-mail Anmälan ska innehålla uppgifterna nedan:

 • Personnummer:
 • Namn:
 • Adress:
 • Postnummer och postort:
 • Hemtelefon:
 • Mobiltelefon:
 • E-mail adress:
 • Utbildning (all utbildning):
 • Hunderfarenhet:
 • Mål med kursen:
 • Skriv och berätta om dig själv så utförligt som möjligt, så kontaktar vi dig snarast.

När vi bekräftat Din plats på utbildningen skall, betalas inom 14 dagar till Bankgiro 271-1687

OBS! Avgiften återbetalas ej om du väljer att återkalla din ansökan eller avbryter din utbildning. (med vissa undantag)

Kurslitteratur: ingår ej i kursavgiften

Vid betalning av anmälningsavgiften för utbildningen skickas material, litteraturlista ut med instuderingsfrågor. Svar på instuderingsfrågor och projektarbeten redovisas skriftligt eller muntligt enligt kursledarens anvisningar.

Alla böcker finns på välsorterade bibliotek eller kan beställas via internetbokhandel så som adlibris, bokus m fl.

Övrigt

Resor, mat och logi ingår ej i kurspriset. Vill du gå fler/-a/andra utbildningar så får du 20% på de andra utbildningarna om du har gått instruktörsutbildningen hos oss.

Som elev får du lära dig direkt hur det är att stå inför en grupp och instruera, att läsa deltagarnas hundar och även deltagarna. Vad du ska titta på, var du ska rycka in med hjälp och när du ska vänta.

Slutprov

Innebär ett praktiskt prov att hålla kurs med hundar och hundägare från vår verksamhet.

Kursintyg och diplom

Instruktörseleven skall ha närvarat vid alla träffar och därmed getts möjlighet att tillgodogöra sig erforderliga kunskaper som instruktör utbildad hos oss och dogtrainernetwork Sweden. Alla instuderingsfrågor och projektarbete skall vara avklarade. Likaså godkänt slutprov Dessutom måste kursavgiften vara slutbetald.

Då har instruktörseleven fullgjort kraven för att erhålla kursintyg, diplom och medlemskap i Dogtrainer network Sweden (dtn.se).

OBS! Vi förbehåller oss dock rätten att underkänna eller avbryta utbildningen för elev, som visar ointresse, olämplighet och/eller inkompetens så som instruktör i Dogtrainer network Sweden (dtn.se).

OBS! Kursavgiften återbetalas EJ om ovanstående skulle ske

Om eleven av någon anledning måste ta paus under sin utbildning eller ej kan närvara vid ett kurstillfälle så har eleven rätt att delta vid nästa instruktörskurs för att kunna slutföra sin utbildning. Eleven måste själv anmäla sig till träffen en månad innan träff datum. Samma sak gäller om eleven missar någon träff eller ej uppnår godkänt resultat.

Ladda ner vår kurskatalog yrkesutbildningar

Kurskatalog yrkesutbildning (160 kb) som pdf format läses med Adobe reader.

adobe reader kan laddas ner här.

Utbildning instruktör

Vi har instruktörsutbildningar i steg, vi delar även upp utbildningen i en teoretisk del som läses på distans, praktiken genomförs under veckoslut eller som intensivperiod, man kan göra praktik i Bollnäs, Stockholm eller Linköping. Diplom erhålls efter avslutad teori och praktik samt fullföljd betalning. Intyg kan fås efter avslutad teori eller praktik om man ej vill fullfölja/gå hela utbildningen, på genofört utbildning.

Steg I

Teoretiska studier som distanskurs. Teorins omfattning är 30 veckor på heltid drygt 5.900 sidor (motsvarar 1.190 timmars studier)

Praktiska ämnen på skolan 80 timmar inklusive teori om företagande och marknadsföring (5 veckoslut fredag-söndag alternativt två intensiv veckor) plus praktiskt projektarbete på minst 20 timmar (stegringsplaner teori och praktiskt)

Efter utbildningen på 1.270 timmar eller 32 veckor, kan man hålla kurser inom, Valpfostran, vardagslydnad/allmänlydnad, aktivering, efter man haft minst 2 egna kurser kan man läsa vidare till problemhundsinstruktör och/eller specialdressyrsinstruktör.

Diplom och kursintyg erhålls när praktiska delen och teoretiska delen är avklarad samt hela kursavgiften är betald. Medlemskap i hundtränar organisation med forum som bollplank och marknadsföring dogtrainernetwork Sweden.

Antagningskrav

För att antas på instruktörsutbildning ska man:

 • Vara minst 18 år och
 • Ha ett stort hundintresse
 • Stor vilja att lära
 • Studiedisciplin

Kursens fem delträffar:

 • Läsa hund (beteendelära)
 • Miljöträning och relation (flock & grupp)
 • Inlärning (dressyrlära)
 • Aktivering (nosarbete, balans mm)
 • Valp- och unghundsutveckling, prov mm.

Kursavgift och betalning

17.500 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi. Betalas före kursstart.

Delbetalningsalternativ:

4.000 kr före varje delträff (gäller ej intensivutbildningarna) totalt 20.000 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi skall vara betalt innan kursavslut.

Ett mindre kostsamt alternativ till delbetalning är lån från bank eller finansbolag.

Instruktör i specialdressyr

Efter utbildningen på 660 timmar eller 16 veckor, kan man hålla kurser inom, tävlingslydnad, personsök i terräng, Spår och uppletande för tävling, tjänst eller som aktivering patrullering/bevakning som aktivering och specialsök som aktivering och ID-sök, ID-spår.

Diplom och kursintyg erhålls när praktiska delen och teoretiska delen är avklarad samt hela kursavgiften är betald. Medlemskap i hundtränar organisation med forum som bollplank och marknadsföring dogtrainernetwork Sweden.

Antagningskrav

För att antas på instruktörsutbildning i spårtjänst ska man:

 • Vara minst 18 år och
 • Vara instruktör steg I eller motsvarande
 • Stor vilja att lära
 • Studiedisciplin

Kursavgift och betalning

12.500 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi. Betalas före kursstart.

Delbetalningsalternativ

3.000 kr före varje delträff (gäller ej intensivutbildningarna) totalt 15.000 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi skall vara betalt innan kursavslut.

Kursavgift & betalning för er som gått våran instruktörsutbildning: 10.000 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi. Betalas före kursstart.

Delbetalningsalternativ

För er som gått våran instruktörsutbildning: 2.400 kr före varje delträff (gäller ej intensivutbildningarna) totalt 12.000 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi skall vara betalt innan kursavslut

Ett mindre kostsamt alternativ till avbetalning är lån från bank eller finansbolag.

Instruktör Problemhund och tester

Teoretiska studier som distanskurs problembeteenden, aggression, stress, rädsla, mentalitet, tester, problemlösning. Teorins omfattning är 10 veckor på heltid drygt 2.000 sidor (motsvarar drygt 400 timmars studier) Praktiska ämnen på skolan 80 timmar exklusive projektarbete på minst 80 timmar (testmodeller & träning och förslag på lösningar inom stress, rädsla, aggression, mm) (5 veckoslut fredag-söndag alternativt två intensiv veckor)

Efter utbildningen på 480 timmar eller drygt 12 veckor, kan man hålla konsultationer för problemhund och testa hundar så man kan ge tränings och hanterings tips på individnivå.

Diplom och kursintyg erhålls när praktiska delen och teoretiska delen är avklarad samt hela kursavgiften är betald. Medlemskap i hundtränar organisation med forum som bollplank och marknadsföring dogtrainernetwork Sweden.

Antagningskrav

För att antas på instruktörsutbildning Problemhund och hundtester ska man:

 • Vara minst 18 år och
 • Vara instruktör steg I eller motsvarande
 • Vana att hålla hundkurser
 • Läsa och tolka beteenden
 • Stor vilja att lära
 • Studiedisciplin

Kursavgift och betalning

12.500 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi. Betalas före kursstart.

Delbetalningsalternativ

3.000 kr före varje delträff (gäller ej intensivutbildningarna) totalt 15.000 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi skall vara betalt innan kursavslut.

Kursavgift & betalning för er som gått våran instruktörsutbildning: 10.000 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi. Betalas före kursstart.

Delbetalningsalternativ

För er som gått våran instruktörsutbildning: 2.400 kr före varje delträff (gäller ej intensivutbildningarna) totalt 12.000 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi skall vara betalt innan kursavslut

Ett mindre kostsamt alternativ till avbetalning är lån från bank eller finansbolag.

Instruktör i Spårdressyr

Efter utbildningen på (teori 350 timmar praktik 30 timmar) 380 timmar eller drygt 9 veckor, kan man hålla kurser inom, Spår och uppletande för tävling, tjänst eller som aktivering och tävlingslydnad.

Diplom och kursintyg erhålls när praktiska delen och teoretiska delen är avklarad samt hela kursavgiften är betald. Medlemskap i hundtränar organisation med forum som bollplank och marknadsföring dogtrainernetwork Sweden.

Antagningskrav

För att antas på instruktörsutbildning Problemhund och hundtester ska man:

 • Vara minst 18 år och
 • Vara instruktör steg I eller motsvarande
 • Vana att hålla hundkurser
 • Läsa och tolka beteenden
 • Stor vilja att lära
 • Studiedisciplin

Kursavgift och betalning

6.250 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi. Betalas före kursstart.

Delbetalningsalternativ

3.500 kr före varje delträff (2 träffar) (gäller ej intensivutbildningarna) totalt 7.000 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi skall vara betalt innan kursavslut.

Kursavgift & betalning för er som gått våran instruktörsutbildning: 5.000 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi. Betalas före kursstart.

Delbetalningsalternativ

För er som gått våran instruktörsutbildning: 2.750 kr före varje delträff (gäller ej intensivutbildningarna) totalt 5.500 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi skall vara betalt innan kursavslut.

Ett mindre kostsamt alternativ till avbetalning är lån från bank eller finansbolag.

Instruktör i sökdressyr

Efter utbildningen på (teori 340 timmar praktik 30 timmar) 370 timmar eller 9 veckor, kan man hålla kurser inom, personsök i terräng och uppletande för tävling, tjänst eller som aktivering och tävlingslydnad.

Diplom och kursintyg erhålls när praktiska delen och teoretiska delen är avklarad samt hela kursavgiften är betald. Medlemskap i hundtränar organisation med forum som bollplank och marknadsföring dogtrainernetwork Sweden.

Antagningskrav

För att antas på instruktörsutbildning Problemhund och hundtester ska man:

 • Vara minst 18 år och
 • Vara instruktör steg I eller motsvarande
 • Vana att hålla hundkurser
 • Läsa och tolka beteenden
 • Stor vilja att lära
 • Studiedisciplin

Kursavgift och betalning

6.250 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi. Betalas före kursstart.

Delbetalningsalternativ

3.500 kr före varje delträff (2 träffar) (gäller ej intensivutbildningarna) totalt 7.000 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi skall vara betalt innan kursavslut.

Kursavgift & betalning för er som gått våran instruktörsutbildning: 5.000 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi. Betalas före kursstart.

Delbetalningsalternativ

För er som gått våran instruktörsutbildning: 2.750 kr före varje delträff (gäller ej intensivutbildningarna) totalt 5.500 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi skall vara betalt innan kursavslut.

Ett mindre kostsamt alternativ till avbetalning är lån från bank eller finansbolag.

Instruktör i specialsök

Efter utbildningen på (teori 190 timmar praktik 40 timmar) 230 timmar eller 6 veckor, kan man hålla kurser inom, specialsök som aktivering.

Diplom och kursintyg erhålls när praktiska delen och teoretiska delen är avklarad samt hela kursavgiften är betald. Medlemskap i hundtränar organisation med forum som bollplank och marknadsföring dogtrainernetwork Sweden.

Antagningskrav

För att antas på instruktörsutbildning Problemhund och hundtester ska man:

 • Vara minst 18 år och
 • Vara instruktör steg I eller motsvarande
 • Vana att hålla hundkurser
 • Läsa och tolka beteenden
 • Stor vilja att lära
 • Studiedisciplin

Kursavgift och betalning

6.250 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi. Betalas före kursstart.

Delbetalningsalternativ

3.500 kr före varje delträff (2 träffar) (gäller ej intensivutbildningarna) totalt 7.000 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi skall vara betalt innan kursavslut.

Kursavgift & betalning för er som gått våran instruktörsutbildning: 5.000 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi. Betalas före kursstart.

Delbetalningsalternativ

För er som gått våran instruktörsutbildning: 2.750 kr före varje delträff (gäller ej intensivutbildningarna) totalt 5.500 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi skall vara betalt innan kursavslut.

Ett mindre kostsamt alternativ till avbetalning är lån från bank eller finansbolag.

Instruktör i Bevakning och patrullering som aktivering

Efter utbildningen på (teori 130 timmar praktik 40 timmar) 170 timmar eller 4 veckor, kan man hålla kurser inom, Bevakning och patrullering som aktivering.

Diplom och kursintyg erhålls när praktiska delen och teoretiska delen är avklarad samt hela kursavgiften är betald. Medlemskap i hundtränar organisation med forum som bollplank och marknadsföring dogtrainernetwork Sweden.

Antagningskrav

För att antas på instruktörsutbildning Problemhund och hundtester ska man:

 • Vara minst 18 år och
 • Vara instruktör steg I eller motsvarande
 • Vana att hålla hundkurser
 • Läsa och tolka beteenden
 • Stor vilja att lära
 • Studiedisciplin

Kursavgift och betalning

6.000 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi. Betalas före kursstart.

Delbetalningsalternativ

3.250 kr före varje delträff (2 träffar) (gäller ej intensivutbildningarna) totalt 6.500 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi skall vara betalt innan kursavslut.

Kursavgift & betalning för er som gått våran instruktörsutbildning: 4.800 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi. Betalas före kursstart.

Delbetalningsalternativ

För er som gått våran instruktörsutbildning: 2.600 kr före varje delträff (gäller ej intensivutbildningarna) totalt 5.200 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi skall vara betalt innan kursavslut.

Ett mindre kostsamt alternativ till avbetalning är lån från bank eller finansbolag.

Instruktör ID-Hund

Efter utbildningen på (teori 130 timmar praktik 40 timmar) 170 timmar eller 4 veckor, kan man hålla kurser inom, Bevakning och patrullering som aktivering.

Diplom och kursintyg erhålls när praktiska delen och teoretiska delen är avklarad samt hela kursavgiften är betald. Medlemskap i hundtränar organisation med forum som bollplank och marknadsföring dogtrainernetwork Sweden.

Antagningskrav

För att antas på instruktörsutbildning Problemhund och hundtester ska man:

 • Vara minst 18 år och
 • Vara instruktör steg I eller motsvarande
 • Vana att hålla hundkurser
 • Läsa och tolka beteenden
 • Stor vilja att lära
 • Studiedisciplin

Kursavgift och betalning

6.250 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi. Betalas före kursstart.

Delbetalningsalternativ

3.500 kr före varje delträff (2 träffar) (gäller ej intensivutbildningarna) totalt 7.000 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi skall vara betalt innan kursavslut.

Kursavgift & betalning för er som gått våran instruktörsutbildning: 5.000 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi. Betalas före kursstart.

Delbetalningsalternativ

För er som gått våran instruktörsutbildning: 2.750 kr före varje delträff (gäller ej intensivutbildningarna) totalt 5.500 kronor inklusive moms exklusive litteratur, resor, kost och logi skall vara betalt innan kursavslut.

Ett mindre kostsamt alternativ till avbetalning är lån från bank eller finansbolag.

Har ni frågor om våra kurser eller utbildningar

Var vänlig skicka frågorna via e-post (hund@gk9.se).

Vill ni anlita oss eller anmäla er till kurser

Så går de också bra via e-post (hund@gk9.se).

Anmälan är bindande och ska innehålla:

 • Personnummer:
 • Namn:
 • Adress:
 • Postnummer och postort:
 • Hemtelefon:
 • Mobiltelefon:
 • E-mail adress:
 • Utbildning (all utbildning):
 • Hunderfarenhet:
 • Mål med kursen:
 • Skriv och berätta om dig själv så utförligt som möjligt, så kontaktar vi dig snarast.

 

Ladda ner vår kurskatalog yrkesutbildningar

Kurskatalog yrkesutbildning (160 kb) som pdf format läses med Adobe reader.

adobe reader kan laddas ner här.