1. Hem
 2. Aktuellt

GK9 hundtjänst ekonomisk förening

IF IT‘S THERE WE’LL FIND IT!!! 

AKTUELLT!!!

Helgkurs Specialsök Mot SBK’s provform.

Arrangör: GK9

Antal platser: 7 (först till kvarn gäller!)

Plats: Uppsala

Kursavgift: 2.000 kr/ekipage (inkl. moms).

Betalning till Swish 123-582 27 21 alt Bankgiro: 5311-1274

Anmälan via PM Facebook eller e-post: johan.gullberg@gmail.com

Instruktör: Johan Gullberg GK9, domare i SBK’s specialsök

Kursbeskrivning: Kursen syftar till att ge ökad kunskap om dressyr och inlärning av specialsök samt att få ett målinriktat och uthålligt sökarbete. Kursen riktar sig både till dig som är helt nybörjare och till dig som har tidigare erfarenhet av specialsök men som vill förbättra sig inom exv., uthållighet, koncentration, markeringar, och systematik/taktik.

Träningen är individanpassad där vi varvar teori med praktik och vi kör en hund åt gången där vi tittar på varje ekipage, de innebär att hundarna kan vara i olika utbildningsnivåer.

Etikett: Röd Kong Classic Original

 • Uthållighet och fokus
 • Höga och djupa gömmor
 • Systematik & taktik
 • Skanning/grovsök & Finsök/detalj
 • Markering Stabil och säker
 • Läsa hund
 • Etc

Dagar: lördagen 4/3 & söndagen 5/3-2023 kl: 11.30- 17.30

En mottagen betalning och därmed en reserverad kursplats, bekräftas så snart betalningen bokförts.

En kallelse till kursen får du ca 1 vecka innan kursstart.

Kurserna hålls utomhus och vi tränar ett ekipage i taget efter individens nivå och önskemål.

Helgkurs Specialsök Mot SBK’s provform.

Arrangör: GK9

Antal platser: 7 (först till kvarn gäller!)

Plats: Stockholm Norrort Danderyd (går att åka kommunalt)

Kursavgift: 2.000 kr/ekipage (inkl. moms).

Betalning till Swish 123-582 27 21 alt Bankgiro: 5311-1274

Anmälan via PM Facebook eller e-post: johan.gullberg@gmail.com

Instruktör: Johan Gullberg GK9, domare i SBK’s specialsök

Kursbeskrivning: Kursen syftar till att ge ökad kunskap om dressyr och inlärning av specialsök samt att få ett målinriktat och uthålligt sökarbete. Kursen riktar sig både till dig som är helt nybörjare och till dig som har tidigare erfarenhet av specialsök men som vill förbättra sig inom exv., uthållighet, koncentration, markeringar, och systematik/taktik.

Träningen är individanpassad där vi varvar teori med praktik och vi kör en hund åt gången där vi tittar på varje ekipage, de innebär att hundarna kan vara i olika utbildningsnivåer.

Etikett: Röd Kong Classic Original

 • Uthållighet och fokus
 • Höga och djupa gömmor
 • Systematik & taktik
 • Skanning/grovsök & Finsök/detalj
 • Markering Stabil och säker
 • Läsa hund
 • Etc

Dagar: lördagen 18/3 & söndagen 19/3-2023 kl: 10- 16

En mottagen betalning och därmed en reserverad kursplats, bekräftas så snart betalningen bokförts.

En kallelse till kursen får du ca 1 vecka innan kursstart.

Kurserna hålls utomhus och vi tränar ett ekipage i taget efter individens nivå och önskemål.

Vad är RST och RAS?

RST – Fjärrspårning av doft

Remote Scent Tracing  RST exv RPST Eller REST

Remote Air Sampling for Canine Olfaction entligen RASCO Eller RAS

Godkänd som sökmetod av Europeiska kommissionen 2010-06-30 utvecklad under ca 30 år. Jmf inte RST 2001 med RST i dag.

Avvänds/har använts bla av NPA, mfl, verksamma i bla, UK, Holland, Frankrike, Norge; USA och Sverige.

RST är en screeningteknik, speciellt utvecklad för att screena stora volymer av exv,  hotellrum sjukhussalar och andra objekt samtidigt. En eller flera personer tar ett luftprov från slutna enheter som ovan. En hund kommer att kontrollera detta prov på möjliga preparat/etiketter.

RST är en utmärkt sållningsmetod för stora volymer och av känsliga och värdefulla utrymmen. utrymmen behöver inte öppnas och beträdas vilket sparar mycket tid och minskar risken för skador, störningar till ett minimum.

Remote Scent Tracing (RST) är konceptet att föra objektetr (hotellet, fartyget eller sjukhuset) till sökhunden, istället för vice versa. Detta görs genom att samla in luft eller damm från objektet, och ta dessa prover till en laboratoriemiljö, där de sedan analyseras av hundar.

RST har tidigare visat sig vara mycket snabb och kostnadseffektiv,

I laboratoriemiljö är det också färre distraktioner för hunden än i fält. En annan fråga att överväga är kostnaden som krävs för att flytta hundekipage jmf med skickande av filter till ett centralt analyslaboratorium . Det finns dock stora initiala kostnader för att inrätta detta centrala analyslaboratorium, och av denna anledning är det önskvärt att det, när det är i drift, används i stor skala.

För att RST ska vara konkurrenskraftigt mot traditionella sök med hund eller saneringstekniker, är det nödvändigt att provtagningen kan utföras med en relativt hög hastighet, Vilket våran egen utvecklade metod gör möjligt i betydligt större utsträckning än den traditionella metoden. (Vi utför båda metoderna.)

Efter luft från objektet samlats in enligt någon av metoderna Viktigt att detta görs av utbildad kompetent personal så ska filter transporteras sedan till en separat plats (analysrum) och placeras i en sökbana under kontrollerade förhållanden bort från objektet och kontrolleras av hundar. Därefter rapporteras resultatet till kunden.

Ytterst viktigt att hela kedjan utförs av utbildad personal och utbildade hundar med mycket god kunskap om bla hantering, transport, vittring smitta, distraktion, kontaminering preparatkännedom samt kännedom om olika material. Vad gäller hunden är de lite trixigt att få till att hunden tar mängden samt ej blindmarkerar, ytterst viktigt att hundens inställning är

 1. Söka
 2. Hitta
 3. Markera

Nu är inte detta synonymt med att hunden inte ska hitta eller markera så länge det är rätt.

Samt att CR & Hit ligger så nära 100% som möjligt dock ej lägre än 95% error & False så nära 0% som möjligt.

Fungerar inte detta är något ovan fel. Ofta tyvärr mänskan.

Känner att jag måste förtydliga RST vad det är…

Om man ser varje konsol som ett hotellrum så söker hunden 5 rum under 10 sekunder körs iof alltid med fler hundar, detta är inte sökbanan vi använder i dag.
Jmf med hur en hund söker traditionellt med i värsta fall bädda om sängar etc alt inte skicka upp hunden i möblerna…
Med filter söks även möblerna 😉

Detta är ett filter vilket motsvarar exv ett hotellrum

Utbildning RAS (Remote Air Sample.)

Arrangör: GK9
Anmälan via PM eller e-post: johan.gullberg@gmail.com skriv föutom företag och namn vilken position du har eller titel.
Instruktör: Johan Gullberg GK9,
Kursbeskrivning: Kursen syftar till att ge ökad kunskap om och hur man utför RAS dvs samlar in molekyler (vittring) i filter för kontroll med hund, förutom just hunddelen.
Utbildningen är främst tänkt för tekniker inom fastighet eller saneringsbolag och målet är att deltagaren skall kunna tillämpa RAS delen för att vidarebefordra till RST (Remote Scent Tracing).
Denna metod gör det möjligt att exv söka efter vägglöss med hund på hotell, sjukhus, fartyg etc utan att ha en hund på plats, med en säkerhet på över 95% både som förebyggande och vid misstanke, lämpar sig mycket väl för större volymer.
Metoden är godkänd av Europeisk kommissionen 2010-06-30 för sprängmedelsök, används bla i Holland, Frankrike, England och USA. Metoden är ytterst lämplig för en mängd preparat/etiketter inte bara sprängmedel eller vägglöss…
 
Innehåll
• RAS
• Luktkunskap och hundens luktsinne
• Smitta frivillig och misstag
• Beräkningar
• Molekylkunskap vad söker vi varför?
• Utrustning och material

Plats: Online (praktikdag Stockholm) online delen kommer att finnas inspelad en tid så ni kan titta när ni har tid. Givetvis kan ni nå oss via e-post eller telefon under tiden.
Kursavgift: 8.125 kr/deltagare (inkl. moms) (6.500 kr exkl moms) Resor logi och mat ingår ej i priset. Tillkommer litteraturkostnad.
Betalning till Swish 123-582 27 21 alt Bankgiro: 5311-1274
Start så snart som möjligt.
Praktikdag:  mitten av maj 2023
En mottagen betalning och därmed en reserverad kursplats, bekräftas så snart betalningen bokförts.
En kallelse till kursen får du ca 1 vecka innan kursstart.

RST

Vi kommer att gå vidare med metoden och lansera den. Vi anser att den uppfyller våra mål ej störande av ordinarie verksamhet eller skapande av stigmatisering, samt ej eftersätta säkerheten (mål över 90%) och vara kostnadseffektiv. Bakgrund hitta en metod att detektera förekomst av vägglöss, särskilt lämpad för hotell, sjukhus etc.

Metoden är en vidareutveckling av RST (Remote Scent Tracing) som godkändes av Europeiska kommissionen som sökmetod för sprängmedel 2010-06-30.

Vi testar filtren med flera hundar.

Även låg risk samt rum bredvid/mittemot bör kontrolleras (spridningsrisk) av hund på plats, om de är vägglöss är det i bästa fall endast en möbel som är angripen vilket saneras till betydligt lägre kostnad än hela rummet

Exempel på detektering

 • Enduktig saneringstekniker hittar ca 40-60% av vägglössen vid visuellinspektion.
 • Enbra hund som söker igenom objektet (går upp i sängar etc, tyvärr tidskrävande 5 minuter eller mer för ett litet rum) ca 96%
 • Devanligen förekommande förebyggande söken med hund 80-100 rum/dag upp mot 90%

Till dagens datum (2021-02-02) har 100% av förekomst av vägglöss detekterats vilket är en bit över målet (över 90%).

 • Filter/rumsökta med hundar i projektets del med blindtest och dubbelblind
 • Hittadeinklusive kontroller 100%
 • Felmarkering0,38%
 • Intresseförhöjning0,95%
 • Korrektavvisade 98,25%

Hittandet av vägglöss skall ligga över 90-95%, Felmarkeringar ej över 5 %, korrekt avvisade skall ligga på minst 95%

Fel markeringar vi haft är 1 av över 500 försök dock endast intresseförhöjning.

Vid kontroll på plats med hund markerar hunden sängkappan vilket har en fläck på drygt en centimeter i diameter. (de 2 hundar som markerar är tränade på vägglus extrakt (vägglöss i hexan), det vi märkt på flera hundar som är inlärda på levande löss är att första gångerna de söker efter extrakt har de endast intresseförhöjning.) En gissning är att det kan vara extrakt.

Priset påverkas av kvantitet ju högre kvantitet ju lägre pris per enhet.

Vi vet att hunden går på vägglusens feromoner vilket den även avger fast i mindre mängd under så kallad dvala, ej som död.

Vi kommer även att göra försök att få fram hur långtid efter avlägsnandet av vägglöss (sanering etc) markerar hunden. I dag vet vi att de markerar * dagar efter vägglössen avlägsnats.

Även hur lång tid avger extraktet doft för hunden. (Bra att känna till ifall hundar sökt eller tränat vid objektet),

Det vi vet från andra källor är (gäller framförallt extrakt)

 • Blod70-80 år Norge Polismyndigheten (del av kärnan är sannolikt kvar)
 • ID rostfritt rör 14 år holländska polisen i och för sig förvarat i optimala förhållanden.

Hör gärna av er för frågor etc eller om ni önskar anlita oss för RST-tekniken.

GK9 Hundtjänst Johan Gullberg

Gunstavägen 33

755 97 UPPSALA 

Johan.gullberg@gmail.com

www.gk9.se

+46 (0)725-878 998

Vår bok specialsök grund finns att köpa ISBN; 978-91-7565-817-9

Beställ här:

Priser december 2022 för boken.

Kurser och träningar i Uppsala

Utveckla dig själv och din hund inom exempelvis specialsök / preparatsök gäller både yrkesmässigt och ni som vill ha en optimal specialsökhund för prov ”tävling”

 

Specialsök grund.

Arrangör: GK9

Anmälan via PM Facebook eller e-post: johan.gullberg@gmail.com

Instruktör: Johan Gullberg GK9, domare i SBK’s specialsök

Kursbeskrivning: Kursen syftar till att ge ökad kunskap om dressyr och inlärning av specialsök samt att få ett målinriktat och uthålligt sökarbete. Kursen riktar sig både till dig som är helt nybörjare och till dig som har tidigare erfarenhet av specialsök men som vill förbättra sig inom exv., uthållighet, koncentration, belöningsförmer, och miljö.

Träningen är individanpassad där vi varvar teori med praktik och vi kör en hund åt gången där vi tittar på varje ekipage, de innebär att hundarna kan vara i olika utbildningsnivåer.

Etikett: Röd Kong Classic Original

 • Lek belöning föremålsmotivation
 • Luktkunskap och hundens luktsinne
 • Uthållighet & ”tomsök”
 • Från lek till sök
 • Läsa hund
 • Problemlösning

Antal platser: 7

Plats: *

Kursavgift: 2.000 kr/ekipage (inkl. moms) & inkl litteratur

Betalning till Swish 123-582 27 21 alt Bankgiro: 5311-1274

Dagar: *

Tid: *

En mottagen betalning och därmed en reserverad kursplats, bekräftas så snart betalningen bokförts.

En kallelse till kursen får du ca 1 vecka innan kursstart.

 

Kurser Stockholm

Specialsök grund.

Arrangör: GK9

Anmälan via PM Facebook eller e-post: johan.gullberg@gmail.com

Instruktör: Johan Gullberg GK9, domare i SBK’s specialsök

Kursbeskrivning: Kursen syftar till att ge ökad kunskap om dressyr och inlärning av specialsök samt att få ett målinriktat och uthålligt sökarbete. Kursen riktar sig både till dig som är helt nybörjare och till dig som har tidigare erfarenhet av specialsök men som vill förbättra sig inom exv., uthållighet, koncentration, belöningsförmer, och miljö.

Träningen är individanpassad där vi varvar teori med praktik och vi kör en hund åt gången där vi tittar på varje ekipage, de innebär att hundarna kan vara i olika utbildningsnivåer.

Etikett: Röd Kong Classic Original

 • Lek belöning föremålsmotivation
 • Luktkunskap och hundens luktsinne
 • Uthållighet & ”tomsök”
 • Från lek till sök
 • Läsa hund
 • Problemlösning

Antal platser: 7 (först till kvarn gäller!)

Plats: *

Kursavgift: 2.000 kr/ekipage (inkl. moms) & inkl litteratur

Betalning till Swish 123-582 27 21 alt Bankgiro: 5311-1274

Dagar: *

Tid: *

En mottagen betalning och därmed en reserverad kursplats, bekräftas så snart betalningen bokförts.

En kallelse till kursen får du ca 1 vecka innan kursstart.

 

Privatlektioner i Stockholm

1 timme: 900 kr

4 timmar: 3.240 kr

8 timmar: 5.400 kr

Oavsett 1 deltagare eller fler

Kurserna hålls utomhus och vi tränar ett ekipage i taget.

 

Privatlektioner dag/kväll vardag som helg Specialsök kong, lydnad, uppletande, spår etc

   1 timme 900 kr

 

  4 timmar  3.240 kr

 

   8 timmar 5.400 kr

 

Kurs i specialsök

Alt helg eller kväll (inklusive litteratur våren 2023) + egen studier ca 18 timmar.

Intresseanmälan startar vid mins 3 anmälda

Pris 2.000 kr / ekipage

Innehåll

 • Hundens luktsinne
 • Belöningsutveckling
 • Grundläggande sökövningar och sökutveckling
 • Miljöträning
 • Inlärning sökutveckling och grunden i markering
 • (Söka – Hitta – Markera)
 • Sökövningar i varierande miljöer
 • Molekylvandring/Vittringslära 
 • Hantering, förvaring och preparering av etikett/er.
 • Problemlösning

Yrkesutbildning preparatsök / specialsök.

Innan antagning testas er hund.

Testet innebär att man kontrollerar att hunden har föremålsintresse, söklust,, koncentration i arbete , miljö och att den kan hanteras.

 Pris test 1.000 kr exklusive moms (1.250 kr inklusive moms)

Utbildningen

Teoretiska delen läses på distans/online.

Utbildningen är individanpassad där vi bokar träningstillfällen utefter behov och utbildningen följer en tänkt stegringsplan mot operativt arbete med kvalitetssäkring där slutprovet (Godkännande) utförs av oberoende part som avslut av utbildningen.

Deltagaren vilket preparat man vill imprinta och införskaffar själv preparatet. Vi kan hjälpa er med val och hur ni införskaffa det.

För lämpade ekipage även Remote Scent Tracing (RST)

Målet med utbildningen

Efter avslutad utbildning ska hundföraren och hunden ha en kunskapsnivå som gör att man kan börja arbeta operativt.

Grundkunskap

Ha hundkunskap, gärna erfarenhet av t ex speciasök eller nosarbete med hund.

Hund med t föremålsintresse och sökintresse, kunna vistas i olika miljöer,

Eget ansvar för träning av hunden.

Utbildningens innehåll:

 • Sökhundens egenskaper
 • Urval av sökhundsämne
 • Hundens luktsinne
 • Etologi/beteendelära
 • Belöningsutveckling
 • Grundläggande sökövningar och sökutveckling
 • Miljöträning
 • Inlärning & stegringsplan
 • (Söka – Hitta – Markera)
 • Sökövningar i varierande miljöer
 • Molekylvandring/Vittringslära 
 • Hantering, förvaring och preparering av etikett/er.
 • Doftdiskriminering/Urvalsövningar
 • Störningsträning
 • Markering
 • Systematik och applikationer
 • Problemlösning
 • Praktisk tillämpning mot operativt arbete

Vår stegringsplan i kortform:

 1. Miljö
 2. Söksutveckling 
 3. Markering (samordning)
 4. Systematik
 5. Imprint dvs lära in preparat

 

  Pris: startavgift inklusive online delen 4.000 kr exklusive moms (5.000 kr inklusive moms)

  Yrkesutbildningen är helt individanpassad där du bokar tid per timma eller hel/halvdag efter behov och överenskommelse.

   

    Pris per timme: exklusive moms 720 kr  ( 900 kr inklusive moms )

    Pris per timme: (12 timmar): exklusive moms 7.500 kr ( 9.000 kr inklusive moms )

   

  Dropp in hundträning Vardagslydnad / funktionslydnad / specialsök Kong

  Vi individanpassar träningen efter ditt önskemål 1 timme och 30 minuter per gång. I Olika miljöer som ni ska fungera i.

  Anmälan genom att Swisha eller via e-post betalning via swish eller kontant

     1 gång 500 kr / ekipage

   

    5 gånger 2.250 kr

   10 gånger 4.000 kr

  Timpris gäller oavsett om ni är 1 ekipage eller fler, dropp in är per ekipage ni kan iof gå flera om ni köpt fler gånger.

  Alla priser inklusive 25% moms

  Anmälan via Swsh, e-post: johan@gk9.se eller sms 0725-878998

  Onlinekurser:

  Priser december 2022

   

  Skicka SMS till oss, bankgiro, org nr.

  Skicka SMS Android
  Skicka SMS Iphone
  Org nr: 769636-0580
  Innehar F-skattebevis
  Swish: 123-582 27 21
  Bankgiro: 5311-1274
  Innehar ansvarsförsäkring

  Adress och karta

  Translate »