Kurser

 

 

Utbildning/kurs.

Passivmarkering i spår grundkurs

Lär er hund att passivt markera föremål etc i spåret utan att vidröra dessa med en högmotivation och säkerhet i markeringen. Vi går igen vad man bör tänka på och hur de lärs in och befästs hos hunden.

 

Förkunskaper inga.

markeringskompendiet ingår erhålls vid kursstart

 

 

Kurskostnad:
995 kr inkl moms och kompendiet.  exkl  kost, logi och resor.

 

Kursdatum

2 måndagar klockan 18.00- ca 21.00

8/4 & 22/4

Avbokning eller avhopp

Observera att ingen återbetalning av kursavgiften sker om du avbokar din plats eller hoppar av pågående kurs/utbildning. Gäller 14 dagar efter anmälan, har du inte betalat gäller fullt betalningsansvar.

Priser

Priserna inkluderar 25% moms. Exklusive litteratur, resor kost och logi.

 

Ångerrätt

Mer information finns här!.

Spårkurs Grundkurs

Nu i vår börjar en SPÅRKURS med målet att skapa bra spårhundsekipage. Träningen kursen anpassas efter varje individ dvs inte alltid alla gör samma övningar. Kursen leder till att man får en bra spårhund. Vi kommer att ge er olika verktyg för att utveckla den typ av spårhund ni tänkt er.

 

Förkunskaper inga.

Spårkompendiet ingår erhålls vid kursstart

 

Vi kommer att arbeta med flera metoder:

 • Lekpunktspår
 • Nyfikenhetsspår
 • Minisök
 • Etc

 

Kurskostnad:
2.000 kr inkl moms och kompendiet.  exkl  kost, logi och resor.

 

Kursdatum

4 tisdagar klockan 18.00- ca 21.00

16/4, 30/4, 14/5 & 28/5

 

Avbokning eller avhopp

Observera att ingen återbetalning av kursavgiften sker om du avbokar din plats eller hoppar av pågående kurs/utbildning. Gäller 14 dagar efter anmälan, har du inte betalat gäller fullt betalningsansvar.

Priser

Priserna inkluderar 25% moms. Exklusive litteratur, resor kost och logi.

 

Ångerrätt

Mer information finns här!.

Avancerade Spår Grund

Nu i vår börjar en SPÅRKURS med målet att skapa riktigt bra och spårsäkra spårhundsekipage. Träningen kursen anpassas efter varje individ dvs inte alltid alla gör samma övningar. Kursen leder till att man får en spårsäker hund som klarar spår på olika underlag och i så kallat smittat område. Hunden lär sig också att ha intensiteten i nosen inte i tassarna. Vi kommer framförallt att träna på så kallade hårda spår.

 

Förkunskaper inga.

Spårkompendiet ingår erhålls vid kursstart

 

Vi kommer att arbeta med flera mål:

 • Hårda underlag (asfalt, betong, grus etc)
 • Urbana spår (stad bebyggelse etc)
 • Förledningar
 • Kontroll av stressnivå
 • Etc

 

Kurskostnad:
1.750 kr inkl moms och kompendiet.  exkl  kost, logi och resor.

 

Kursdatum

2 lördagar klockan: 10.00 – ca 16.00

 

Avbokning eller avhopp

Observera att ingen återbetalning av kursavgiften sker om du avbokar din plats eller hoppar av pågående kurs/utbildning. Gäller 14 dagar efter anmälan, har du inte betalat gäller fullt betalningsansvar.

Priser

Priserna inkluderar 25% moms. Exklusive litteratur, resor kost och logi.

 

Ångerrätt

Mer information finns här!.

Grundkurs uppletande/sakstövning

Lär er hund att hitta föremål i terräng, en bra kunskap om om ni tappat något eller för tävling och tjänst. Hundarna gillar att leta så fungerar utmärkt även som aktivering.

 

Förkunskaper:  Hunden skall kunna vara lös och ha föremålsmotivation

kompendiet uppletande ingår erhålls vid kursstart

 

Vi kommer att arbeta med:

 • Sök- och hittaövningar
 • Lära hunden att jobba i så kallade komplicerade vittrinsmiljöer
 • Föremålsmotivation
 • Apportering/markering
 • Etc

 

Kurskostnad:
1.000 kr inkl moms och kompendiet.  exkl  kost, logi och resor.

 

Kursdatum

2 tisdagar klockan 18.00- ca 21.00

7/5 & 21/5

 

Avbokning eller avhopp

Observera att ingen återbetalning av kursavgiften sker om du avbokar din plats eller hoppar av pågående kurs/utbildning. Gäller 14 dagar efter anmälan, har du inte betalat gäller fullt betalningsansvar.

Priser

Priserna inkluderar 25% moms. Exklusive litteratur, resor kost och logi.

 

Ångerrätt

Mer information finns här!.

 

AVANCERADE SPÅR/HÅRDA SPÅR KURSER

Avancerade Spår steg I

Nu i vår börjar en SPÅRKURS med målet att skapa riktigt bra spårhundsekipage som verkligen kan fungera operativt. Träningen kursen anpassas efter varje individ dvs inte alltid alla gör samma övningar. Kursen leder till att man fär en spårsäker hund som klarar spår på olika underlag och i så kallat smittat område.

 

Förkunskaper inga.

 

Vi kommer att arbeta med flera mål:

 • Hårda underlag (asfalt, betong, is, grus etc)
 • Urbana spår (stad bebyggelse etc)
 • Etc

 

Spårutveckling på en mycket hög nivå

Kurskostnad steg I:
3.800 kr inkl moms exkl  kost, logi och resor. delbetalning möjlig.

 

Kursdatum

3 Tisdagkvällar klockan 18.00 –  Ca 20.00

16/4, 30/4, 14/5.

Möjlighet att ta igen tillfällen ni inte kan gå under intensiv period sommaren 2019

 

2 Söndagar klockan: 10.00 – ca 16.00

19/5, 16/6.

 

Avancerade Spår steg II

Nu i vår börjar en SPÅRKURS med målet att skapa riktigt bra spårhundsekipage som verkligen kan fungera operativt. Träningen kursen anpassas efter varje individ dvs inte alltid alla gör samma övningar. Denna kurs gör att hunden blir mycket säker i spåret trots störningar och annat.

 

 

Förkunskaper inga

 

Vi kommer att arbeta med flera mål:

 • Förledningar och vilseledande
 • Antihundtjänst
 • Etc

 

 

Spårutveckling på en mycket hög nivå

Kurskostnad:
3.900 kr inkl moms exkl litteratur kost, logi och resor. delbetalning möjlig.

Kursdatum

 Spår specialistutbildningen 2019

3 Tisdagkvällar klockan 18.00 –  Ca 20.00

28/5, 11/6, 6/8.

Möjlighet att ta igen tillfällen ni inte kan gå under 2019

 

2 Söndagar klockan: 10.00 – ca 16.00

11/8, 25/8.

 

Avancerade Spår steg III

Nu i vår börjar en spårkurs med målet att skapa riktigt bra spårhundsekipage som verkligen kan fungera operativt. Träningen kursen anpassas efter varje individ dvs inte alltid alla gör samma övningar.

Förkunskaper inga

Vi kommer att arbeta med flera mål:

 • Markering av föremål i spår
 • Tråddektektion
 • Etc

 

Spårutveckling på en mycket hög nivå

Kurskostnad:
3.800 kr inkl moms exkl  kost, logi och resor. delbetalning möjlig.

Kursdatum

 Spår

3 Tisdagkvällar klockan 18.00 –  Ca 20.00

20/8, 3/9, 17/9.

Möjlighet att ta igen tillfällen ni inte kan gå under 2019

 

2 Söndagar klockan: 10.00 – ca 16.00

22/9, 13/10.

 

Avancerade Spår steg IV

Nu i vår börjar en spårkurs med målet att skapa riktigt bra spårhundsekipage som verkligen kan fungera operativt. Träningen kursen anpassas efter varje individ dvs inte alltid alla gör samma övningar. Hunden lär sig så kallade ID-spår och ni själva får förståelse för olika spårhundstyper och dess syfte i sitt sätt att arbeta.

 

Förkunskaper steg I

 

Vi kommer att arbeta med flera mål:

 • Olika spårhundstyper (syfte med spåret)
 • ID-spår
 • Etc

 

Spårutveckling på en mycket hög nivå

Kurskostnad:
3.900 kr inkl moms exkl  kost, logi och resor. delbetalning möjlig.

Kursdatum

 Spår

3 Tisdagkvällar klockan 18.00 –  Ca 20.00

1/10, 15/10, 29/10.

Möjlighet att ta igen tillfällen ni inte kan gå under intensiv period sommaren 2019

 

2 Söndagar klockan: 10.00 – ca 16.00

3/11, 8/12

 

Avbokning eller avhopp

Observera att ingen återbetalning av kursavgiften sker om du avbokar din plats eller hoppar av pågående kurs/utbildning. Gäller 14 dagar efter anmälan, har du inte betalat gäller fullt betalningsansvar.

Priser

Priserna inkluderar 25% moms. Exklusive litteratur, resor kost och logi.

 

Ångerrätt

Mer information finns här!.

Lydnad och miljöträning drop-in

Dropp-in KURS med inriktning fostran,  vardags-/allmän-/funktionslydnad och miljöträning!

Plats:Helsingborgs-/Landskrona-/Malmö området. Varierande platser.

En kurs där vi skapar samarbete och ger ordning och reda. Kom de gånger du själv vill och kan och betala bar för de gånger du deltar, kallelse via SMS/ Facebook messegner.

Kursen är öppen för alla hundar/valpar från 3 månaders ålder.

Vi kommer att träna hundmöten, gå fint, inkallning, sitt, ligg, passeringar, passivitet, miljö etc, etc samt valfria moment.

Antal platser: 4-6

Kursavgift (inkl. moms): 200 kr/gång, alt 1.000 kr/ 6 gånger eller 2 000 kr/ 13 gånger. 6 och 13 tillfällen förköp faktura eller betala på plats kontant, swish eller kort.

Anmälan görs e-mail hund@gk9.seEller formuläret nedan.

Avbokning eller avhopp

Observera att ingen återbetalning av kursavgiften sker om du avbokar din plats eller hoppar av pågående kurs/utbildning. Gäller 14 dagar efter anmälan, har du inte betalat gäller fullt betalningsansvar.

Priser

Priserna inkluderar 25% moms. Exklusive litteratur, resor kost och logi.

 

Ångerrätt

Mer information finns här!

Kurs

Betalningsval

Betalning

4 + 11 =