Kurs om hantering förvaring laddning samt sökområde, en viktig grund för att lära hunden söka de vi syftar på och inte kombinationer etc.

Hur hanterar du preparatet?

Hur förvarar du preparatet?

Hur laddar du?

Vad smittar du ner?

Vad gör du med sökområdet efter söket?

Ni har tillgång till kursen under 6 månader.

Course Information

Difficulty: Beginner

Tracks:

Categories: ,

Tags:

Course Instructor

admin admin Author

Grund preparat

400 kr
6 months of access