Sökutbildning online
Denna kurs är inriktad mot specialsök/preparatsök från grund till provfärdighund klass 3 vi tränar efter söka-hitta-markera
Feedback och frågor under utbildningen i sluten facebookgrupp
Tillgång till utbildningen under 1 år.
Ämnen som ingår:
Lektion 1
Sökutveckling
Lek inklusive passiv-aktiv
Lektion 2
Inlärning och belöning/förstärkning
Byggande av sökkondition
Lektion 3
Markering (passiv) hur var och varför från grund till bra färdig stabil markering
Sök med lös och kopplad hund styrning av hund
Lektion 4
Urvalsövningar
Lektion 5
Höga/djupa gömmor, små och syora etiketter
Lektion 6
Finsök och grovsök
Lektion 7
Godssök
Lektion 8
Fördonssök
Lektion 9
Sök på/mot person
Lektion 10
Rumsök
Lektion 11
Marksök fritt och i koppel systematiskt
Lektion 12
Vägsök
Lektion 13
Hur går man vidare etc etc utvecklande av hund
Pris: 1500 kr

Course Information

Tracks:

Categories:

Tags:

Course Instructor

admin admin Author

Kurs

SALE 1500 kr 1500 kr
1 year of access